Sprawy członkowskie

Komplet dokumentów potrzebny do uzyskania członkostwa ZPAP:

Wpisowe do Związku Polskich Artystów Plastyków wynosi 200 zł

Składka członkowska 10 zł miesięcznie

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 12 632-46-22 lub e-mail biurozpapok@gmail.com

Numer konta:

Bank Pekao S.A., Oddział w Krakowie, 31-015, ul Pijarska 1
Nr. 21 1240 4533 1111 0000 5432 1609